Μπουζί

Post date:

Author:

Category:

Οι βενζινοκινητήρες είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν. Και όσο αυτοί υπάρχουν τόσο θα υπάρχει κάτι εκεί μέσα που δίνει την ανάφλεξη τη σωστή: το μπουζί

Μπουζί Bosch

Ο αναφλεκτήρας ή μπουζί προέρχεται από τη γαλλική λέξη ”Bougie”. Όταν η γερμανική Bosch εξελίσσει τα γαλλικά


Βασικά το μπουζί είναι στοιχείο του συστήματος ανάφλεξης ενός κινητήρα βενζίνης ή αερίου

Όταν μεταξύ των ηλεκτροδίων του αναφλεκτήρα εφαρμοσθεί υψηλή τάση, δημιουργείται σπινθήρας, ο οποίος και προκαλεί την ανάφλεξη του μίγματος αέρα-καυσίμου.

Η λειτουργία του αναφλεκτήρα είναι να προκαλεί σπινθήρα αρκετά ισχυρό μέσα στο θάλαμο καύσης και προκαλεί, έτσι την καύση του μίγματος αέρα-καύσιμου.

Το μπουζί έχει σημαντική επιρροή στη λειτουργία του κινητήρα, καθώς είναι πολύ πιθανό να συμβεί απώλεια σπινθήρα.

Πρέπει, επίσης, να επιτρέπει την κρύα εκκίνηση, πρέπει να εγγυάται ότι δε θα υπάρχουν περιπτώσεις απώλειας σπινθήρα κατά την απότομη αύξηση των στροφών του κινητήρα και να αντέχει όταν ο κινητήρας λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να εξυπηρετούνται σε όλη τη διάρκεια ζωής του μπουζί


Ελέγχοντας οπτικά τα μπουζί

Παρατηρώντας την όψη ενός αναφλεκτήρα (χρώμα, φθορές πορσελάνης και ηλεκτροδίων, επικαθήσεις άνθρακα) μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση του κινητήρα

  • Κανονικό μπουζί: το σωστό χρώμα της πορσελάνης είναι από γκρι έως καφέ, με λίγες επικαθήσεις στη βάση της.
  • Λαδωμένο μπουζί: Αν, αφαιρώντας τον αναφλεκτήρα από την κυλινδροκεφαλή, αυτός εμφανισθεί λαδωμένος, δηλαδή μαύρος και υγρός από έλαιο λίπανσης και όχι από βενζίνη), αυτό σημαίνει ότι ο κινητήρας ΄”ρετάρει” και δεν επιταχύνει. Ενδεχομένως ο κινητήρας να έχει φθαρμένα ή σπασμένα ελατήρια ή φθορά στους οδηγούς των βαλβίδων.
  • Καπνισμένο μπουζί: Αν ο αναφλεκτήρας είναι γεμάτος υπολείμματα καύσης αλλά στεγνός, συνήθως αυτό καταδεικνύει πλούσιο μίγμα καύσιμου ή τη χρήση ακατάλληλου για τον κινητήρα τύπου (πολύ ψυχρά μπουζί). Το ίδιο αποτέλεσμα ενδεχομένως να εμφανίζεται μετά από συνεχή κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Στη περίπτωση αυτή εμφανίζονται δυσκολίες στην εκκίνηση ή μειωμένη επιτάχυνση.
  • Μπουζί με κιτρινισμένη πορσελάνη: Ενδεχομένως στην πορσελάνη να υπάρχουν καφέ στίγματα (υπολείμματα μολύβδου), αν χρησιμοποιείται καύσιμο με προσθήκη μολύβδου. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε συνεχή λειτουργία σε υψηλές στροφές ή στη χρήση “θερμών μπουζί”.
  • Μπουζί με λευκή πορσελάνη : Η λευκή πορσελάνη είναι χαρακτηριστικό κατάστασης υπερθέρμανσης, η οποία πιθανόν να οφείλεται σε “θερμό μπουζί”, σε πολύ φτωχό μείγμα, στο μικρό διάκενο των ηλεκτροδίων, σε εσφαλμένη ρύθμιση προπορείας (αβάνς) ή σε κακή στεγανότητα της κυλινδροκεφαλής
  • Στάχτες στην ακίδα: Αυτή η εικόνα καταδεικνύει κατάλοιπα ελαίου λίπανσης. Αν το κεντρικό ηλεκτρόδιο είναι μπλε, τότε υπάρχει μεγάλη προπορεία (αβάνς) και, αν ο κινητήρας λειτουργήσει για πολλή ώρα, θα προκληθεί τήξη των ακίδων.

Η εγγύηση της Bosch

Η Bosch εγγυάται ότι θα έχετε βελτιωμένη απόδοση στο όχημά σας όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα μπουζί Bosch OE Fine Wire Spark (Double Iridium, Double Iridium Pin-to-Pin, Double Platinum and Platinum).

Και αν, για οποιοδήποτε λόγο, δε διαπιστώσετε γρηγορότερες εκκινήσεις, ομαλότερη επιτάχυνση και βελτιωμένη απόδοση καυσίμου, μπορείτε να επιστρέψετε τα μπουζί μαζί με την ημερομηνία απόδειξης αγοράς και η Bosch θα σας επιστρέψει τα χρήματά σας.

Τόσο βέβαιη είναι για την ποιότητα των προϊόντων της.


Το 4Drivers δεν ταυτίζεται κατ΄ανάγκην με τις απόψεις των αρθρογράφων που φιλοξενεί, ενώ, ταυτόχρονα, ενθαρρύνει την ελευθερία γνώμης των contributors προς μια ευρύτερη αντίληψη της αυτοκίνησης.

Διαβάστε μας (και) στο Protagon

Διαβάστε μας (και) στο Autotypos

Ίσως να σ’ αρέσει