Ιστορίες του δρόμου

Γερνώντας με το ίδιο αυτοκίνητο. Για πάντα μαζί;

Είναι ζόρι. Με ένα μόνο αυτοκίνητο για το υπόλοιπο της ζωής σου; Σε μια εποχή που συχνά βαριόμαστε γρήγορα αντικείμενα και ανθρώπους, η αυτοκινητική μονογαμία ακούγεται κάπως. Όμως, υπάρχουν και εξαιρέσεις