Ιστορίες του δρόμου

Το ειδικό αυτοκίνητο. Ευχή και κατάρα

Τον «βαρεμένο» petrolhead τον ενδιαφέρουν ελάχιστα αυτοκίνητα. Πέντε; Άντε, δέκα το πολύ. Το «ειδικό» αυτοκίνητο είναι ευχή και κατάρα